Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Αρωγής αποτελείται από 8 εκλεγμένα μέλη και 1 αιρετό το οποίο ορίζεται από τη Διοίκηση της Ομοσπονδίας.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αρωγής είναι:

Πρόεδρος: Βασίλης Κροντήρης
Αντιπρόεδρος: Τζάννε Ευαγγελία
Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Μιχαηλίδης
Ταμίας: Σόλων Ευαγγελόπουλος
Μέλη:
Γεώργιος Καραμούσας
Αντώνης Κοντουδάκης
Μαρία Νικολαϊδου   

Χάρης Μιχαήλ               

Θέμης Πατσιούρας

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τους:

Γεωργία Γαλατά
Νικολέττα Μαγλουσίδου
Δημήτρη Τρίπκο