Τι είναι το NOCN

Η PALSO έχει αποκλειστική συνεργασία με τον φορέα εξετάσεων πιστοποίησης στην Αγγλική γλώσσα NOCN (National Open College Network), για τη διεξαγωγη των εξετάσεών στην Ελλάδα. Το NOCN πληροί όλες τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις και γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ.

Το ΝΟCN  δημιουργήθηκε το 1987 και έχει συνεργασία με πάνω από 2.500 κέντρα στη Βρετανία, ενώ παρέχει πιστοποίηση για πάνω από 400 αναγνωρισμένα προσόντα και έχει συνεργασίες με πλήθος χωρών. Είναι ένα τεστ βασισμένο σε αληθινά σενάρια και το περιεχόμενο των εξετάσεων βασίζεται σε καθημερινές καταστάσεις. Το NOCN είναι σχεδιασμένο για υποψήφιους που η μητρική τους γλώσσα δεν είναι τα αγγλικά, για καθημερινή η επαγγελματική χρήση, για αναγνώριση του επιπέδου της γλώσσας τους καθώς και για σπουδές. Ο εξεταζόμενος πρέπει να περάσει την βάση και στις 4 δεξιότητες.

Εξετάσεις NOCN

Οι εξετάσεις γίνονται δυο φορές το χρόνο (Μάιο και Δεκέμβριο). Τα Αποτελέσματα Εξετάσεων NOCN είναι διαθέσιμα για τους υποψήφιους περιόδου Μαΐου κατά το τέλος Ιουλίου και για τους υποψήφιους περιόδου Δεκεμβρίου κατά το τέλος Φεβρουαρίου.

Tα πιστοποιητικά δίνονται 2 μήνες μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων.

Πλεονεκτήματα NOCN

 • Προσαρμοσμένο ηλικιακά

To NOCN έχει θέματα στο Reading & Writing τα οποία είναι απολύτως κατάλληλα για τις ηλικίες από 13 έως 15 ετών. Αυτή η ηλικιακή ομάδα είναι και η πλειοψηφία των υποψηφίων μαθητών στην Ελλάδα, κυρίως στο επίπεδο Β2.

 • Φιλικά σχεδιασμένο

Οι γραπτές εξετάσεις ακολουθούν την τυπολογία απαντήσεων πολλαπλής επιλογής, η οποία είναι πολύ οικεία και φιλική για τους μαθητές. Η εξέταση στα προφορικά γίνεται από έναν εξεταστή με έναν μαθητή, κάτι που μειώνει το συνηθισμένο άγχος των υποψηφίων, ιδίως στις μικρές ηλικίες. Επιπλέον στην εξέταση κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου (Reading – Listening) δεν χρειάζεται ο υποψήφιος να παράξει λόγο, γεγονός που καθιστά απόλυτα διακριτή την αξιολόγηση των 4 ξεχωριστών δεξιοτήτων.

 • Σταθερή Δομή & Βαθμολογία

Από το επίπεδο B1 έως το Γ2 διατηρείται η ίδια τυπολογία πολλαπλής επιλογής, όπως και ο βαθμός επιτυχίας στο 51%. Έτσι ο μαθητής δεν χρειάζεται προσαρμογή από το ένα επίπεδο στο άλλο.

 • Αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ
  Το NOCN με την απόφαση του με αρ. πρωτοκόλλου 2014/28-2-2014 πληροί όλες τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις και γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ.

Είσαι Υποψήφιος;

Η Ομοσπονδία ανακοινώνει έγκαιρα με εγκύκλιο την οποία αναρτά στην ιστοσελίδα, την προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, η οποία ορίζεται 2 περίπου μήνες πριν από τις εξετάσεις.

Για τους ανεξάρτητους υποψηφίους, οι αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις υποβάλλονται στους κατά τόπους Συλλόγους Palso της χώρας, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας του υποψηφίου.

Μάθετε εδώ όλες τις πληροφορίες για τους ανεξάρτητους υποψηφίους NOCN.

Προετοιμάζεις Υποψηφίους;

Η Ομοσπονδία ανακοινώνει έγκαιρα με εγκύκλιο η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα, την προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, η οποία ορίζεται 2 περίπου μήνες πριν από τις εξετάσεις.

Μάθετε εδώ τους όρους και τις προυποθέσεις εάν προετοιμάζετε υποψηφίους NOCN.

Βρείτε την αναλυτική παρουσίαση του πιστοποιητικού NOCN

 • Πρόγραμμα γραπτής εξέτασης – Εξέταστρα ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
Επίπεδο Ωράριο Εξέταστρα Κόστος επανεξέτασης για 1,2 ή 3 parts
B1

B2

C1

C2

12:15-14:50

8:30-11:05

12:15-15:25

12:15-15:25

85 €

160 €

140 €

180 €

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

 • Ημερομηνία γραπτών εξετάσεων: 18 Ιουλίου 2020. Ενδεχομένως και 17 Ιουλίου σε ορισμένες πόλεις (εννοείται με διαφορετικά tests), αν οι προδιαγραφές (αποστάσεις μεταξύ υποψηφίων) δημιουργήσουν λόγω χωρητικότητας την ανάγκη να χρησιμοποιηθεί το ίδιο κτήριο 2 μέρες μοιράζοντας τα ΚΞΓ και τους υποψηφίους. Προφορική Εξέταση: Αττική: Κυριακή, 19/07/ 2020, Χίος: Σάββατο, 18/07/2020. Υπόλοιπη Ελλάδα: 11 ή 17 ή 18 ή 19 Ιουλίου 2020. Για λεπτομέρειες, επικοινωνείτε με τα τοπικά γραφεία PALSO.
 • Αιτήσεις συμμετοχής για ανεξάρτητους υποψήφιους στους συλλόγους (και ηλεκτρονικά για υποψήφιους σε Αττική, Χίο, Χανιά, Μεσσηνία, Φθιώτιδα) έως και 22/05/2020.
 • Για ΚΞΓ γίνεται μόνο ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων. Όμως τονίζουμε πως για να καταχωρηθούν τα ονόματα των υποψηφίων, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τις αποδείξεις κατάθεσης στην τράπεζα και αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πρόσφατου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου. Επίσης το ΚΞΓ για να δηλώσει τους υποψηφίους του πρέπει να έχει το έντυπο συγκατάθεσης για τα προσωπικά δεδομένα το οποίο παραμένει στο ΚΞΓ. Για τα Κ.Ξ.Γ η πλατφόρμα κλειδώνει Κυριακή 24 Μαΐου 2020 (ώρα 23:59). Τα Κ.Ξ.Γ. θα πρέπει να φροντίσουν για την  έγκαιρη παράδοση όλων των καταθετηρίων και αντιγράφων ταυτοτήτων, μέχρι την Παρασκευή 22 Μαΐου 2020. Στις παραπάνω ημερομηνίες δεν υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω παράτασης.
 • Αριθμός λογαριασμού τράπεζας Πειραιώς 6551-102029-397 (IBAN GR14 0171 5510 0065 5110 2029 397) δικαιούχος ΠΟΙΚΞΓ. Κατά την κατάθεση των εξετάστρων να γραφτεί οπωσδήποτε όνομα καταθέτη (του ιδιοκτήτη κ.ξ.γ.) και στην αιτιολογία οπωσδήποτε ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ NOCN + Νομός, π.χ. ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ NOCN – ΑΡΚΑΔΙΑ. Δεν υπάρχει προμήθεια κατάθεσης. Ενημερωθείτε από το σύλλογό σας για τον τρόπο αποστολής των καταθετηρίων.
 • Υποψήφιοι REFER: Για τους υποψηφίους που είναι refer της περιόδου Δεκεμβρίου 2017, η τελευταία εξεταστική περίοδος στα parts είναι εκείνη του Μαΐου 2020. Απαιτείται η εισαγωγή του Refer ID Code της τελευταίας συμμετοχής στις εξετάσεις στο ίδιο επίπεδο.
 • Υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών: Ειδική Φόρμα για Υποψηφίους με Μαθησιακές δυσκολίες (Special Request Form). Απαραίτητα δικαιολογητικά και οδηγίες αποστολής  http://www.examsesol.gr/EL/EXAMS/REGISTER-LEARNING-DIFFICULTIES-13.html  έως 22 Μαϊου.
 • Τα κξγ παρακαλούνται να ενημερώνουν το προφίλ του λογαριασμού που διατηρούν στο σύστημα on-line: επωνυμία, διεύθυνση, πόλη πρέπει να είναι με κεφαλαία γράμματα και λατινικούς χαρακτήρες. Όλα τα  πεδία πρέπει να είναι συμπληρωμένα, κυρίως το κινητό τηλέφωνο και το email. Στο πεδίο κινητό πρέπει να είναι γραμμένος μόνο ένας 10ψήφιος αριθμός (δεν πρέπει να υπάρχουν 2 αριθμοί διαχωρισμένοι με / , -&).
 • Τα Δελτία συμμετοχής υποψηφίων αναρτώνται στο site της Ομοσπονδίας περίπου 10 μέρες πριν τις εξετάσεις: Τα Κ.Ξ.Γ. εκτυπώνουν τα δελτία συμμετοχής των υποψηφίων τους με χρήση του μοναδικού username- password. Οι τοπικοί σύλλογοι, με τον ίδιο τρόπο, τυπώνουν δελτία των ανεξάρτητων υποψηφίων.
 • Εκδοτικοί οίκοι με βιβλία προετοιμασίας για το NOCN: Sylvia Kar (B2, C2) (τηλ. 210 6390030)/ Andrew Betsis (B1, B2,  C1,  C2)  (τηλ.  210  4920871)/  Grivas  (B2,  C2)  (τηλ.  2105573470)/  Archer Editions (B2,  C2)  (τηλ. 2105561920-1, 2109803293)/ Hamilton House (B2) (τηλ. 2109626166)/ Express Publishing (B1, B2) (τηλ. 2102120800)
 • Past papers & Sample tests υπάρχουν διαθέσιμα σε αυτό το σύνδεσμο.

Για την ημέρα της εξέτασης

Προσοχή: Με την παραλαβή του Δελτίου Συμμετοχής NOCN πρέπει το κ.ξ.γ. ή ο υποψήφιος να ελέγχει προσεκτικά τα στοιχεία που αναγράφονται (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης και φύλο) και σε περίπτωση λάθους οφείλει:
1) Να ενημερώνει άμεσα (προ εξέτασης) το σύλλογο στον οποίο έκανε την αίτηση
2) Να το αναφέρει στον επιτηρητή της αίθουσας του στη γραπτή εξέταση.
Σε περίπτωση επανέκδοσης πιστοποιητικού υπάρχει χρέωση 35€.

O υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει ότι:

 • Η διάρκεια γραπτής εξέτασης (Listening+Reading+Writing) είναι 155’ για Β1/Β2 και 190’ για C1/C Προφορικά: 9’ για Β1/Β2, 13’ για C1/C2
 • Για τους επαναξεταζόμενους: L: όσο διαρκεί το CD, R ή W 60΄ για Β1/ Β2, 75΄ για C1/ C2
  Στους επανεξεταζόμενους σε R ή W ή R+W, αν στην ίδια αίθουσα υπάρχουν εξεταζόμενοι σε L., τα θέματα και τα απαντητικά τους παραδίδονται μόλις τελειώσει το CD.
 • Οι υποψήφιοι του ίδιου επιπέδου έχουν όλοι την ίδια ώρα προσέλευσης στην γραπτή εξέταση.
 • Παραλαμβάνει 2 Booklets: 1 θεμάτων (L+R+W) και 1 απαντητικών (L+R+W). Οι επανεξεταζόμενοι απαντούν μόνο στα parts που εξετάζονται. Το booklet θεμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόχειρο.
 • Αν κατά τη διόρθωση των γραπτών διαπιστωθεί αντιγραφή μεταξύ υποψηφίων, τα γραπτά τους μηδενίζονται.

Ο υποψήφιος οφείλει:

 • Να έχει μαζί του το δελτίο συμμετοχής και ταυτότητα ή διαβατήριο ή πρόσφατο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας για τη γραπτή και για την προφορική εξέταση, τα οποία τοποθετεί στο θρανίο του για τον έλεγχο.
 • Να έχει μαζί του στυλό μπλε ή μαύρο/ρολόι.
 • Να γράφει το ονοματεπώνυμό του μόνο στο booklet με τα θέματα εξέτασης και στο πρόχειρο για το Writing
 • Να γράφει την ημερομηνία και να υπογράφει στο πρώτο απαντητικό στην προκαθορισμένη θέση
 • Όταν τελειώσει να σηκώσει το χέρι του, να περιμένει στη θέση του τον επιτηρητή να παραλάβει το απαντητικό booklet και να αποχωρήσει χωρίς να πάρει μαζί του θέματα εξέτασης ή πρόχειρο.

Δεν επιτρέπεται στον υποψήφιο:

 • Να προσέλθει όταν ήδη έχει αρχίσει η εξέταση και να αποχωρήσει πριν τελειώσει το ακουστικό μέρος.
 • Να έχει μαζί του κινητό τηλέφωνο, smart watch, blanco και στυλό με γόμα που σβήνει.
 • Να ζητήσει διευκρινήσεις πάνω στα θέματα ή στις οδηγίες των θεμάτων εξέτασης.
 • Να δανείσει σε/ δανειστεί από άλλο υποψήφιο στυλό ή οτιδήποτε άλλο

Πρόσθετες οδηγίες δεδομένων των συνθηκών λόγω των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας

Ο υποψήφιος οφείλει:

 • Να μη συγχρωτίζεται στον προαύλιο χώρο / σκάλες / διαδρόμους του εξεταστικού κέντρου.
 • Να κάνει χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος για την υγιεινή των χεριών κατά την είσοδο στις αίθουσες γραπτής/προφορικής εξέτασης και κατά την έξοδο από αυτές. Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι προαιρετική.
 • Να προμηθευτεί νερό, αν χρειάζεται, γιατί δεν επιτρέπεται η λειτουργία κυλικείου.
 • Να τηρεί τα μέτρα προστασίας που έχουν ληφθεί και τις οδηγίες των οργάνων εξετάσεων.
 • Στην αίθουσα εξέτασης να καταλάβει τη συγκεκριμένη θέση που έχει ορισθεί για τον ίδιο. Δεν μετακινεί κάθισμα/θρανίο.

Οι συνοδοί υποψηφίων (γονείς, καθηγητές):

 • Δεν επιτρέπεται να παραμείνουν στον προαύλιο χώρο του εξεταστικού κέντρου κατά τη διάρκεια της εξέτασης για την αποφυγή συγχρωτισμού και για να επικρατεί ησυχία καθότι τα παράθυρα στις αίθουσες εξέτασης πρέπει να είναι ανοιχτά.
 • Δεν εισέρχονται στο εξεταστικό κέντρο.

Οδηγίες για υποψήφιους NOCN
Πρόσθετες οδηγίες δεδομένων των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας

Call Now ButtonΚαλέστε μας