Δραστηριότητες

Ημερομηνίες επόμενων εξετάσεων, όροι & προϋποθέσεις συμμετοχής, εγκύκλιοι & αιτήσεις:
http://www.palso.gr/?i=portal.el.news.44