Θέματα Εξετάσεων

Για την προετοιμασία σας για τις εξετάσεις μπορείτε να κατεβάσετε Θέματα Εξετάσεων Laas-Palso από την ιστοσελίδα μας, το απαντητικό έντυπο Laas καθώς και Sample Test για το First Step.  Επιπλέον, όσοι δηλώνουν συμμετοχή στις εξετάσεις λαμβάνουν βιβλιαράκι με Θέματα Περασμένων Εξετάσεων.