Πώς μαθαίνω τα αποτελέσματα

Πώς μαθαίνω τα αποτελέσματα Laas-Palso

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται περίπου 2 μήνες μετά την ημερομηνία των εξετάσεων στην ιστοσελίδα μας www.palso.gr και για τα κ.ξ.γ. με τον προσωπικό τους κωδικό και για τους υποψηφίους με τον κωδικό υποψηφίου (όταν αναρτώνται τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα εμφανίζεται ειδικό εικονίδιο αποτελεσμάτων μεμονωμένων υποψηφίων).

Αργότερα αποστέλλονται στους τοπικούς συλλόγους τα έντυπα αποτελέσματα με τη βαθμολογία A, B, C καθώς και οι αναλυτικές βαθμολογίες των αποτυχόντων.

Επιπλέον, όσοι ιδιοκτήτες κ.ξ.γ. έχουν ενημερώσει το προφίλ τους στην ιστοσελίδα μας με το κινητό τους τηλέφωνο, λαμβάνουν sms στο κινητό τους τηλέφωνο τη στιγμή που ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων μας. Παρακαλούμε ενημερώστε το προφίλ σας!