Κ.Ξ.Γ. - Μέλη

Οι Σύλλογοι έχουν μέλη τους συνολικά 5.000 Ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών. Δείτε τα Κ.Ξ.Γ.-Μέλη της Palso σε όλη την Ελλάδα. Μπορείτε να διαλέξετε το Σύλλογο που σας ενδιαφέρει ώστε να δείτε μόνο τα Κ.Ξ.Γ. που υπάγονται σ' αυτόν.