Γλώσσες & Επίπεδα

Οι εξετάσεις Laas-Palso διεξάγονται πανελλήνια κάθε Μάιο

στην Αγγλική γλώσσα στα επίπεδα First Step, Pre A1, A1 & A2.
στη Γαλλική γλώσσα στα επίπεδα Pre A1 & A2
στη Γερμανική γλώσσα στα επίπεδα Pre A1, A2 & B1
στην Ιταλική γλώσσα στα επίπεδα Α2 & Β1

Για την προετοιμασία σας για αυτές τις εξετάσεις μπορείτε να κατεβάσετε Θέματα Εξετάσεων Laas-Palso από την ιστοσελίδα μας καθώς και το απαντητικό έντυπο Laas. Επιπλέον, όσοι δηλώνουν συμμετοχή στις εξετάσεις λαμβάνουν βιβλιαράκι με Θέματα Περασμένων Εξετάσεων.