Διαδικασίες Συμμετοχής

Για να δηλώσετε συμμετοχή παρακαλώ επιλέξτε το αντίστοιχο έγγραφο από τα παρακάτω, εκτυπώστε το και συμπληρώστε τις πληροφορίες που σας ζητούνται.

Προσκομίστε το έντυπο συμμετοχής συμπληρωμένο μαζί με το αποδεικτικό κατάθεσης των εξετάστρων στο Σύλλογο της περιοχής σας.

Για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Σύλλογο Palso της περιοχής σας.

Σημειώστε ότι σε πολλούς Συλλόγους Palso, τα Κ.Ξ.Γ. έχουν τη δυνατότητα online εγγραφής στις εξετάσεις.

Συνδεθείτε με το σύστημα on-line εγγραφών & αποτελεσμάτων εξετάσεων Edexcel & Laas εισάγοντας τα στοιχεία σας στη φόρμα δεξιά.