Πληροφορίες για ΑΜΕΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ LAAS
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

1. Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών εξετάζονται σε χωριστή αίθουσα αν κρίνεται αναγκαίο ή αίθουσες με εύκολη πρόσβαση - π.χ. ισόγειο – υπό την άμεση επίβλεψη του υπεύθυνου του κέντρου ή του βοηθού του. Η αίθουσα πρέπει να είναι επαρκώς φωτισμένη, μακριά από θορύβους και εφοδιασμένη με μεγάλα τραπέζια.

2. Κάθε υποψήφιος ειδικών κατηγοριών υποβάλλει στα γραφεία του συλλόγου μαζί με την αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, το αίτημα του μαζί με πρόσφατο πρωτότυπο ιατρικό πιστοποιητικό από τον θεράποντα ιατρό, ψυχολόγο ή Νοσοκομείο.

3. Ο σύλλογος ενημερώνει άμεσα την Ομοσπονδία και τον υπεύθυνο του εξεταστικού κέντρου για τις ανάγκες των ειδικών κατηγοριών υποψηφίων της περιοχής του στέλνοντας ειδική κατάσταση – συνημμένο υπόδειγμα (σελ.8) – με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

4. Σε όλους τους υποψήφιους των ειδικών κατηγοριών παρέχεται ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη και υποστηρικτικό περιβάλλον κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα οι υποψήφιοι αυτοί να έχουν διάλειμμα που δεν προβλέπεται από τους κανονισμούς, μετά από έγκριση του υπεύθυνου του εξεταστικού κέντρου.

5. Στους υποψήφιους με πρόβλημα δυσλεξίας
• Δίνεται επιπλέον χρόνος 20% στη γραπτή δοκιμασία
• Δίνονται διευκρινήσεις σχετικά με το θέμα της έκθεσης αν ζητηθούν

6. Οι υποψήφιοι με κινητικά προβλήματα ή οι τραυματίες διευκολύνονται ως προς τις κινήσεις τους στο εξεταστικό κέντρο και στην αίθουσα εξετάσεων. Είναι δυνατό να δοθεί επιπλέον χρόνος 20% σε περιπτώσεις που το πρόβλημα, τους εμποδίζει να τελειώσουν στον προβλεπόμενο χρόνο.

7. Στους υποψήφιους με προβλήματα οράσεως παρέχονται κατά περίπτωση, οι παρακάτω διευκολύνσεις:
• Διευκολύνονται οι κινήσεις τους στο εξεταστικό κέντρο και στην αίθουσα εξετάσεων.
• Τα θέματα της γραπτής εξέτασης δίδονται με στοιχεία μεγάλου μεγέθους (δηλαδή σε μεγέθυνση των θεμάτων από μέγεθος Α4 σε μέγεθος Α3.

8. Στους υποψήφιους με προβλήματα ακοής, στο ακουστικό μέρος της εξέτασης η εξέταση γίνεται σε χωριστή αίθουσα με cd player με ακουστικά ή στην αίθουσα εξέτασης όπου οι εν λόγω υποψήφιοι τοποθετούνται κοντά στο cd player.
Ο υπεύθυνος του εξεταστικού κέντρου μπορεί να λαμβάνει επιπλέον μέτρα σε συνεννόηση με την Ομοσπονδία.