Ηλεκτρονική Υποβολή Συμμετοχής

Για να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής των υποψηφίων του δικού σας Κ.Ξ.Γ., συνδεθείτε με το σύστημα on-line εγγραφών & αποτελεσμάτων εξετάσεων NOCN & Laas εισάγοντας τα στοιχεία σας στη φόρμα δεξιά.
Ο ιδιοκτήτης Κ.Ξ.Γ. επιπλέον προσκομίζει στον τοπικό σύλλογο τα παραστατικά κατάθεσης εξετάστρων. Σχετικά με τα εξέταστρα, τις προθεσμίες και το ωράριο των εξετάσεων δείτε τη σχετική εγκύκλιο.

Τα Δελτία συμμετοχής υποψηφίων αναρτώνται στο site της Ομοσπονδίας περίπου 10 μέρες πριν τις εξετάσεις: Τα Κ.Ξ.Γ. εκτυπώνουν τα δελτία συμμετοχής των υποψηφίων τους με χρήση του μοναδικού username-password. Οι τοπικοί  σύλλογοι, με τον ίδιο τρόπο, τυπώνουν δελτία των ανεξάρτητων υποψηφίων και των Κ.Ξ.Γ. που αδυνατούν να το κάνουν.

Οι υποψήφιοι προσέρχονται στις εξετάσεις με το Δελτίο Συμμετοχής όπου αναγράφονται όλα τα προσωπικά στοιχεία και οι κωδικοί των υποψηφίων καθώς και με τις Οδηγίες Προς Υποψηφίους LAAS

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής για περισσότερα από ένα επίπεδα, στην ίδια εξεταστική περίοδο, γίνεται με ατομική ευθύνη του ιδιοκτήτη του Κ.Ξ.Γ. καθώς υπάρχει πιθανότητα, οι εξετάσεις να συμπίπτουν χρονικά.