Εκδόσεις & Internet

Θέματα περασμένων εξετάσεων LAAS-PALSO λαμβάνετε με την υποβολή υποψηφιότητας στις εξετάσεις από τον Τοπικό Σύλλογο.
Θέματα περασμένων εξετάσεων LAAS-PALSO μπορείτε ακόμα να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας από την ιστοσελίδα μας, για προετοιμασία για τις εξετάσεις