Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Αρωγής αποτελείται από 8 εκλεγμένα μέλη και 1 αιρετό το οποίο ορίζεται από τη Διοίκηση της Ομοσπονδίας.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αρωγής είναι:

Πρόεδρος: Ευθύμιος Πατσιούρας
Αντιπρόεδρος: Ευαγγελία Τζάννε
Γενικός Γραμματέας: Βασίλης Κροντήρης
Ταμίας: Σόλων Ευαγγελόπουλος
 

Μέλη:
Γεώργιος Καραμούσας
Αντώνιος Κοντουδάκης
Μαρία Νικολαϊδου

Νικολέττα Τσουμάνη

Μιχαήλ Χάρης

 Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τους:

Γεωργία Γαλατά
Νικολέττα Μαγλουσίδου
Δημήτρη Τρίπκο