Στοιχεία Επικοινωνίας

Στοιχεία Επικοινωνίας
Ταμείο Αρωγής & Αλληλοβοήθειας Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών
Λυκαβηττού 2, Αθήνα
τηλ.210-3636492
Fax:210-3642359
Εmail: tameio_arogis@palso.gr