Διοικητικό Συμβούλιο

Η Oμοσπονδία διοικείται από 15μελές διοικητικό συμβούλιο το οποίο έχει ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Βασίλης Κροντήρης

Α' Αντιπρόεδρος και Έφορος Ιταλικών: Θέμης Πατσιούρας
Β' Αντιπρόεδρος και Υπεύθυνος Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων: Νικόλαος Μάρας
Γ' Αντιπρόεδρος:  Έφορος Μορφωτικών-Πολιτιστικών Εκδηλώσεων:  Δήμητρα Κατσίκη
Δ' Αντιπρόεδρος & Υπεύθυνος Γραφείου Εξετάσεων: Λουκάς Παγούρας
Γενικός Γραμματέας και Έφορος Γαλλικών: Σόλων Ευαγγελόπουλος
Ταμίας  και Έφορος Ακίνητης Περιουσίας: Δημήτρης Τρίπκος

Έφορος Palso: Βαρβάρα Τζημορώτα

‘Εφορος Γερμανικών: Νικόλαος Κουταλάκης

Έφορος Τύπου & Νέων Τεχνολογιών: Χρήστος Σωτηρόπουλος

Έφορος Αγγλικών: Κατερίνα Μπάμπαλη

Μέλη:

Νικολέττα Τσουμάνη

Γιώργος Χατζηδάκης

Γιώργος Λαυδαριάς

Χρήστος Ελευθεριάδης

 

Επίσης έλεγχο ασκεί η 5μελής Ελεγκτική Επιτροπή που απαρτίζεται από τους:

Αμανατίδου Μόνα

Βραδέλη Μαρία

Γιαβάρας Κωνσταντίνος

Κουρούπης Δημήτρης

Μακρίδης Εμμανουήλ