Νέα

5 Οκτ 2012

Ενημέρωση μελών

Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους

Θέμα: Ενημέρωση μελών

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Πιστεύουμε ότι σας είναι γνωστό ότι, παρόλο που καταγγέλλουμε στην πολιτεία την απουσία διαπίστευσης και ελέγχου των συστημάτων πιστοποίησης γλωσσομάθειας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, αποδεχόμαστε την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία και γι’ αυτό το καταστατικό μας αναφέρεται στους «αναγνωρισμένους από το κράτος φορείς».

Φυσικά παράνομες πρακτικές όπως η μη σύννομη λήψη προμήθειας από τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών για την προώθηση μαθητών τους προς συγκεκριμένες εξετάσεις όπως και η κάθε είδους εμπλοκή των ιδιοκτητών των επιχειρήσεων Κέντρων Ξένων Γλωσσών στη διενέργεια εξετάσεων είναι παράνομες και καταδικαστέες και πρέπει να καταγγέλλονται. Ασφαλώς δε, αποτελούν και αντιδεοντολογική και αντικαταστατική ενέργεια.

Πέραν τούτου η έλλειψη έστω και στοιχειώδους συμμετοχής στις εξετάσεις που διοργανώνονται από την Ομοσπονδία αποτελεί παραβίαση του καταστατικού που έχετε αποδεχθεί με την εγγραφή σας. Αποτελεί όμως και μια μη συναδελφική και αντιδεοντολογική συμπεριφορά, διότι οι μη συμμετέχοντες στις εξετάσεις καρπούνται τις υπηρεσίες του συλλόγου οι οποίες ουσιαστικά χρηματοδοτούνται από άλλους συναδέλφους.

Συμπληρωματικά και προς επίρρωση των ανωτέρω υπενθυμίζουμε ότι ο αγώνας μας για την προστασία και τη διασφάλιση της ύπαρξης των κ.ξ.γ. είναι διαχρονικός και δεν τελειώνει ποτέ. Πέρα από όσα με τη συνδικαλιστική μας δράση έχουν αποσοβηθεί και όσα ακόμη επιδιώκονται, καθημερινά ανακύπτουν και νέα. Σαν ένα μικρό παράδειγμα σας εσωκλείουμε ενημερωτικά έγγραφα για πρόγραμμα δωρεάν εκπαίδευσης στην Αγγλική που εφόσον πετύχει και υλοποιηθεί είναι πολύ πιθανόν να καταστήσει τα κ.ξ.γ. περιττά!!!

Παρακαλούμε, ενημερώστε και προειδοποιήστε τους συναδέλφους στην περιοχή σας ότι η άκριτη και αποσκοπούσα σε προσωρινά μόνο οφέλη επιλογή συνεργασιών και ταυτόχρονα η αποδυνάμωση των συνδικαλιστικών οργάνων δεν μπορεί να έχει παρά μόνο ολέθριες για όλους μας συνέπειες.

Μετά από τα πιο πάνω παρακαλούμε όλους τους συναδέλφους μέλη να συμμετέχουν   ιδιαίτερα στις εξετάσεις LAAS PALSO και PTE GENERAL BY EDEXCEL, έστω και αν έχουν επιλέξει να συμμετάσχουν και σε εξετάσεις για άλλα πιστοποιητικά που είναι αποδεκτά από το κράτος.     

 

Ο Πρόεδρος                                                                               Ο Γεν. Γραμματέας

Ι. Μιχαηλίδης                                                                                     Β. Κροντήρης