Νέα

12 Δεκ 2012

ΠΟΛ 1195

Όσον αφορά στην ΠΟΛ 1195, σας ενημερώνουμε ότι στη σελίδα  της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων έχουν αναρτηθεί οι εφαρμογές με τις οποίες μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά τα στοιχεία που ζητούνται. (www.gsis.gr).

Ενημερώστε τους λογιστές σας για  τα περαιτέρω και απευθυνθείτε στους κατα τόπους συλλόγους για βήμα προς βήμα οδηγίες.