Νέα

9 Ιαν 2013

Φορολογικά

 

  

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όσον αφορά στις ΑΠΥ σας ενημερώνουμε ότι  νέα εγκύκλιος (αρ.εγκυκλίου 1004, 4/1/2013) του Υπ. Οικονομικών ακυρώνει την υποχρέωση για έκδοση θεωρημένων αποδείξεων. Καθ όλη του διάρκεια του 2013 μπορείτε να εξακολουθήσετε να λειτουργείτε λογιστικά όπως λειτουργούσατε μέχρι σήμερα.

Ο Πρόεδρος               Ο Γεν.Γραμματέας

Γ.Μιχαηλίδης              Β.Κροντήρης