Νέα

9 Ιαν 2013

Αδειοδότηση υφιστάμενων κ.ξ.γ σύμφωνα με το νεο νόμο

Η νέα άδεια που θα ισχύει για 2 χρόνια θα γίνει με απλή δήλωση ότι δεν άλλαξαν οι προυποθέσεις  χορήγησης της ισχύουσας βάσει του παλαιού νόμου άδειας. Η χρονική περίοδος των 2 ετών αποτελεί περίοδο χάρητος προκειμένου να υπάρχει ο χρόνος για την προσαρμογή των κ.ξ.γ.  Με τη λήξη της (Μαίος 2015) η επικαιροποίησή της θα γίνει με την προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών που προβλέπει ο νέος νόμος.

Πατήστε εδώ για να δείτε α) την ερώτηση που υπέβαλε η Ομοσπονδία  και β) τη σχετική απάντηση του Υπ.Παιδείας.