Νέα

1 Μαρ 2013

Διαμόρφωση του νόμου 4093/2012

Για να δείτε την εγκύκλιο πατήστε εδώ

Επίσης επισυνάπτουμε εδώ την τροποποίηση του νόμου 4093/2012 όπως τη λάβαμε από το Υπουργείο Παιδείας.

 

Ο Πρόεδρος                                            Ο Γενικός Γραμματέας

Ι. Μιχαηλίδης                                                  Β. Κροντήρης