Νέα

30 Απρ 2013

Τροπολογία

Συνάδελφοι,

Θεωρούμε υποχρέωσή μας να επανέλθουμε στο θέμα της πρόσφατης  τροπολογίας. Λυπούμαστε που ίσως από κάποιους  τρίτους ,  προφανώς  λόγω  παρανόησης του γράμματος  και έννοιας της τροπολογίας, σας δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι το θέμα λύθηκε.  

Είναι σαφές από το σύνολο της τροπολογίας ότι επιτρέπεται η συστέγαση και συλλειτουργία παντός είδους  φορέα εκπαίδευσης με το μόνο περιορισμό να μην υπάρχει ταυτόχρονη συλλειτουργία (διδασκαλία) στους ίδιους χώρους διδασκαλίας (αυτό σαφώς σημαίνει αίθουσες και μόνο) δηλαδή η κατά την άποψή μας κωμική απαγόρευση να μην γίνεται ταυτόχρονα διδασκαλία στην ίδια αίθουσα, γλώσσας και μαθηματικών!!!

Εξίσου λυπούμαστε για το παιχνίδι με τις λέξεις στο οποίο επιδίδεται το Υπουργείο Παιδείας όπως  για τη σαφή οσφυόκαμψη του στα μεγάλα συμφέροντα.

Η Ομοσπονδία θα δώσει με όλες τις δυνάμεις της τον αγώνα, όπως κάνει πάντοτε με δυναμισμό και υπευθυνότητα.