Νέα

17 Μαϊ 2013

Αδειοδότηση κέντρων ξένων γλωσσών

  

Για να δείτε τη διαδικασία χορήγησης άδειας μεταβείτε στον παρακάτω σύνδεσμο

http://www.eoppep.gr/index.php/el/structure-and-program-certification/kdvm_langs

 

Διευκρινίσεις  Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ.

Τα ήδη λειτουργούντα κ.ξ.γ. δυναμικότητας κάτω των 75 /ώρα  θα αποστείλουν έως 15/6/2013   τα παρακάτω απαιτούμενα έγγραφα:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν αλλάξει οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας (για να κατεβάσετε τη δήλωση πατήστε εδώ)
  2. Αποδεικτικό κατάθεσης  χρηματικού ποσού σύμφωνα με  την εγκύκλιο του ΕΟΠΠΕΠ (για να δείτε την εγκύκλιο μεταβείτε στον παρακάτω σύνδεσμο)

 http://www.eoppep.gr/index.php/el/structure-and-program-certification/kdvm_langs/lang_relicence/2-uncategorised/272-front_lang-relicense

  1. Αντίγραφα ισχύουσας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  καθώς και τυχόν επεκτάσεών τους (αναφέρεται σε κτιριολογικές επεκτάσεις και μόνο).
  2. Υπεύθυνη Δήλωση: α) ότι τα αντίγραφα που υποβάλλετε είναι πιστά αντίγραφα εκ του πρωτοτύπου και β) ότι το περιεχόμενο του φακέλου συμπίπτει με τις κείμενες διατάξεις. (για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ)

Σχετικά με την αναγγελία έναρξης του επαγγέλματος καθηγητή κ.ξ.γ. και οικοδιδασκαλίας αναμένουμε περαιτέρω διευκρινίσεις. Για να διαβάσετε το σχετικό ερώτημα της Ομοσπονδίας που έστειλε στο Υπουργείο Παιδείας πατήστε εδώ