Νέα

4 Ιουλ 2013

Νέο Δ.Σ. και Ελεγκτική

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αρωγής είναι:

Πρόεδρος: Βασίλης Κροντήρης
Αντιπρόεδρος: Τζάννε Ευαγγελία
Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Μιχαηλίδης
Ταμίας: Σόλων Ευαγγελόπουλος
Μέλη:
Ευαγγελία Βασσάλου - Τσακαλάκη
Γεώργιος Καραμούσας
Αντώνης Κουντουδάκης
Μαρία Νικολαϊδου

Θέμης Πατσιούρας

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τους:

Γεωργία Γαλατά
Νικολέττα Μαγλουσίδου
Δημήτρη Τρίπκο