Νέα

3 Σεπ 2013

Αδειες κ.ξ.γ.

Αναρτήθηκαν στον ΕΟΠΠΕΠ οι άδειες των κέντρων ξένων γλωσσών. 

 

Για να δείτε τα αποτελέσματα ακολουθήστε την παρακάτω διαδρομή ή πατήστε εδώ

1. www.eoppep.gr

2.  Ιδιωτικοί Φορείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

3. Αναζήτηση Φορέων

4. Φροντιστήρια , Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Στη φόρμα που παρουσιάζεται συμπληρώνετε τον τύπο Φορέα π.χ. κέντρο ξένων γλωσσών. Στη συνέχεια συμπληρώνετε και τα υπόλοιπα πεδία .