Νέα

8 Οκτ 2013

Αξιοπιστία των πιστοποιητικών

1) Στοιχεία του επίσημου κρατικού φορέα του Ηνωμένου Βασιλειου Ofqual

Ετήσια αναφορά της αγοράς πιστοποιητικών για το 2013. Η υπεροχή της Pearson - Edexcel είναι δεδομένη και υποστηρίζεται από τα παρακάτω στοιχεία:

Επιτεύγματα στα πιστοποιητικά QCF. ( Επίσημη κατάταξη προσόντων στο Ηνωμένο Βασίλειο [Αγγλία, Βόρεια Ιρλανδία και Ουαλία])

  • Η Pearson - Edexcel έχει επιδείξει τη μεγαλύτερη αύξηση σε πιστοποιητικά (περίπου 40%) τα έτη  2007-2012 (βλέπε σελ.34 από πηγή)
  • Το 2011-2012 το Edexcel είχε το 1/4 όλων των πιστοποιητικών .  Από το 2007 έως το 2012 τα πιστοποιητικά που εξέδωσε το Edexcel αυξήθηκαν κατά 1.000.000 πιάνοντας το 44% της αύξησης όλων των πιστοποιητικών. (βλέπε σελ.54,58,98 από πηγή)
  • Το Edexcel  έχει το μεγαλύτερο μερίδιο επιτευγμάτων (πιστοποιητικών) στο QCF. Το 2010-2011 το Edexcel είχε το 15% των πιστοποιητικών το οποίο αυξήθηκε στο 25% το 2011-2012 (βλέπε σελ.73 από πηγή)
  • Το 2011-2012 το Edexcel είχε το μεγαλύτερο μερίδιο πιστοποιητικών στο functional skills με 36%, ακολουθούμενο από το AQA με 13% και το OCR 10% (σελ.80,81 βλέπε πηγή)

Πηγή:http://ofqual.gov.uk/files/2013-09-13-annual-qualifications-market-report-2013-main-report.pdf

Για να δείτε τις προαναφερόμενες σελίδες πατήστε εδώ

2) Συνοριακό Γραφείο Ηνωμένου Βασιλείου

Εγκεκριμένοι Παροχείς Εξετάσεων Αγγλικής Γλώσσας

Cambridge ESOL

City & Guilds

Edexcel

Educational Testing Service (ETS)

Trinity College London

Η παραπάνω λίστα ισχύει από τις 6 Απριλίου 2011

Πηγή: http://www.cityandguilds.eu/files/docs/newsletter/2011/UKBA_approved_English_Language_Test_providers.pdf

Πατήστε εδώ για να δείτε τη συγκεκριμένη σελίδα με τους φορείς

NEA ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Σας παραθέτουμε αποσπάσματα από διευκρινίσεις της PEARSON σχετικά με τις εξετάεσεις PTE

1) Although we don't release statistics on item perfomance, if a particular task was flagged as being more difficult than other tasks in the paper (if the perfomance of test takers was significantly worse than on other items) this would be taken into account in the awarding meeting and the grade boundaries adjusted accordingly.  The learners would not suffer as a result.

2) A the C2 level, we would expect texts to be complex and challenging but, as mentioned, if any items are seen to be particularly challenging to the cohort, this will be taken into account in the awarding process and the grade boundaries adjusted accordingly.

3) All the papers are checked a number of times by different people but, in some rare cases, mistakes can happen. This will be flagged in the awarding meetings and candidate scores will not be affected.