Νέα

18 Φεβ 2014

Σταθερές Βάσεις

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από την εξεταστική περίοδο του Μαΐου 2014 το pass mark (βάση) θα είναι σταθερό στα πιστοποιητικά του PTE G ως ακολούθως:

Level 2, Level 3, Level 4

Pass: 50 και πάνω

Merit: από 60 ως 69

Distinction: 70 και πάνω

 

Level 5

Pass: 60 και πάνω

Merit: από 70 ως 79

Distinction: 80 και πάνω