Νέα

23 Μαϊ 2014

Νεο!Συγκεντρωτικές Καταστάσεις

1)Συγκεντρωτικές καταστάσεις 2013 ΠΟΛ 1148, 16/5/2014, ΦΕΚ 23/5/2014

  • Προθεσμία υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών μέχρι 10/10/2014

2) Συγκεντρωτικές καταστάσεις 2014, ΠΟΛ 1149, 16/5/2014, ΦΕΚ 23/5/2014

  • Προθεσμία υποβολής καταστάσεων εσόδων για όλη την μέχρι τότε περίοδο η προθεσμία λήξης είναι έως τέλος Ιουλίου 2014.  Αυτό αφορά (για τα κ.ξ.γ. που δεν υπάγονται στον ΦΠΑ) μόνο για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις εσόδων (λιανικές πωλήσεις)
  • Για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις των εξόδων η προθεσμία παραμένει μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λήξη του εκάστοτε ημερολογιακού έτους (31/1/2015) για την χρήση 2014
  • Η συγκεντρωτική κατάσταση εσόδων 2014 (λιανικές πωλήσεις) για τα κέντρα ξένων γλωσσών είναι τριμηναία
  • Η συγκεντρωτική κατάσταση εσόδων από το  2015 (λιανικές πωλήσεις) για τα κέντρα ξένων γλωσσών είναι μηνιαία