Νέα

27 Ιουν 2014

Κέντρα Δια βίου μάθησης,

Προσοχή: μετά από το ενδιαφέρον που επιδεικνύεται από πολλά μέλη μας σχετικά με τα κέντρα δια βίου μάθησης και τα προγράμματα (συγχρηματοδοτούμενες δράσεις) και για την εκμάθηση ξένων γλωσσών σε ενήλικες, ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι μπορούν να κατεβάσουν όλη τη σχετική ενημέρωση από το site: http://voucher.gov.gr/project
Ειδικά προτείνουμε αυτή την πρόσκληση και συνιστούμε ιδιαίτερη προσοχή στη σελίδα 8 παραγράφους 15 & 16 και στη σελίδα 11 παράγραφος 13