Νέα

30 Σεπ 2014

Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Παρακαλούμε κοινοποιήστε στα μέλη σας που συμμετείχαν στην δράση για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών 2014 την παράκληση να συμπληρώσουν διαδικτυακά, και μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2014, το σχετικό το σχετικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης το οποίο διατίθεται στη διεύθυνση

Εορτασμός της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών 26/9/2014

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά από συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίστηκε ο από κοινού με την PALSO εορτασμός της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών στις 26 Σεπτεμβρίου 2014.

 

Τα Κ.Ξ.Γ. που συμμετέχουν στη δράση προσφέρουν εκείνη την ημέρα ωριαία δωρεάν διδασκαλία σε όσους επιθυμούν να έλθουν σε επαφή με μια ξένη γλώσσα.

 

Στα συμμετέχοντα Κέντρα  διατίθεται δημιουργικό αφίσας και φυλλαδίου το οποίο εξηγεί τη σημασία της εκμάθησης ξένων γλωσσών. Στα έντυπα, που θα εκτυπωθούν τοπικά,  υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης του λογότυπου και των στοιχείων του ΚΞΓ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι (γονείς και μαθητές) θα μπορούν να βρουν τα συμμετέχοντα ΚΞΓ μέσω της ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της αρχικής ιστοσελίδας της Ομοσπονδίας (ανά ΤΚ και περιοχή), γι αυτό επικοινωνήστε άμεσα με τον τοπικό σύλλογο PALSO της περιοχής σας για να δηλώσετε συμμετοχή στη δράση.

 

Μετά την ολοκλήρωση της δράσης τα συμμετέχοντα κέντρα ξένων γλωσσών θα κληθούν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης.

 

Για τυχόν διευκρινίσεις επικοινωνήστε με την κα Ανδρονίκη Τσίρου, τηλ. 2103636052.

 

Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας.

 

Ο Πρόεδρος                                                                               Ο Γεν. Γραμματέας

Ι. Μιχαηλίδης                                                                                     Β. Κροντήρης