Νέα

29 Ιαν 2013

ΛΑΕΚ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2013

Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Βόρειας Ελλάδας, πραγματοποιεί έξι κύκλους σεμιναρίων ΛΑΕΚ για την επιμόρφωση των εργαζόμενων στα κέντρα ξένων γλωσσών μέλη - PALSO, σε συνεργασία με το πιστοποιημένο ΚΕΚ Διαβαλκανικό της Θεσσαλονίκης.

Τα σεμινάρια ξεκίνησαν στις 10.10.2013 και θα ολοκληρωθούν στις 30/11/2013 με παράλληλες παρακολουθήσεις εισηγήσεων (40 ωρών) από τα 6 γκρούπ των 25 εργαζόμενων.

Συνολικά δηλαδή, 150 εργαζόμενοι από 72 περίπου κ.ξ.γ.-μέλη PALSO παρακολουθούν με ενδιαφέρον τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

1 Εισαγωγή στις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην τάξη

1 Μαθησιακές δυσκολίες- εντοπισμός- και πρακτικοί τρόποι αντιμετώπισής τους

1 Διαταραχή προσοχής και τρόποι αντιμετώπισης

1 Παραβατική συμπεριφορά και εφηβεία

Μετά το πέρας των σεμιναρίων οι καταρτιζόμενοι θα επιδοτηθούν από τον ΟΑΕΔ και θα παραλάβουν βεβαίωση παρακολούθησης από το ΚΕΚ και τον σύλλογο PALSO.