Νέα

14 Νοε 2014

Έκδοση Πιστωτικών

Η Α.Π.Υ. τώρα Απόδειξη Λιανικής Πώλησης, εκδίδεται με τη ολοκλήρωση της υπηρεσίας. Όταν η υπηρεσία διαρκεί η απόδειξη εκδίδεται κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής για τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν και όχι πέραν της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία. Σημειώνεται, ότι αν στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου κάποιοι μαθητές δεν έχουν καταβάλει τα δίδακτρα, πρέπει να εκδοθούν Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης  με πίστωση, (απλή αναγραφή στην Α.Λ.Π. των λέξεων με πίστωση). Αυτή καταχωρείται στο βιβλίο εσόδων-εξόδων (είναι αθεώρητο).

 Για να γίνει πιο κατανοητό, η σχολική χρονιά(2014-2015) τελειώνει τον Μάιο του 2015. Αν  κάποιος μαθητής δεν έχει καταβάλει τα δίδακτρα έως 31/12/2014, για τους μήνες Οκτώβριο έως Δεκέμβριο 2014 ,τότε το φροντιστήριο είναι υποχρεωμένο για τον συγκεκριμένο μαθητή να εκδώσει Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών  επί πιστώσει. (πιστωτικές Α.Π.Υ.) τουλάχιστον τα 3/8 του συμφωνηθέντος ποσού, μέχρι 31/12/2014.

Όταν τώρα μετά από ένα για παράδειγμα μήνα, δηλαδή μέσα στο έτος 2015 , ο παραπάνω μαθητής εξοφλήσει το φροντιστήριο, τότε κόβουμε απλή απόδειξη είσπραξης  (άλλο μπλοκάκι) η οποία δεν καταχωρείται.