Νέα

19 Νοε 2014

ΛΑΕΚ 2014

Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Βόρειας Ελλάδας, σε συνεργασία με το πιστοποιημένο Κ.Ε.Κ. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ και με τη συμβολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών - PALSO, ξεκίνησε την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης των εργαζομένων σε Επιχειρήσεις μέλη του, τα οποία θα επιδοτηθούν από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1 – 25 του ΟΑΕΔ.

4 κύκλοι σεμιναρίων ΛΑΕΚ για την επιμόρφωση των εργαζόμενων (καθηγητών και διοικητικού προσωπικού) στα κέντρα ξένων γλωσσών μέλη - PALSO,  ξεκινούν στις 17 & 18.11.2014 και θα ολοκληρωθούν στις 1 & 6, & 19/12/2014.

Η κατάρτιση θα γίνει στα αντικείμενα της ειδικότητας των συμμετεχόντων, με βάση τις διαπιστωμένες ανάγκες του προσωπικού των Κέντρων Ξένων Γλωσσών.

 Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται με παράλληλες παρακολουθήσεις εισηγήσεων (40 ωρών) από τα πρώτα 4 γκρούπ των 22 εργαζόμενων, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η υλοποίηση 4 ακόμη γκρουπ σε Θεσσαλονίκη και Πέλλα.

Οι πρώτοι 80 εργαζόμενοι από 36 περίπου κ.ξ.γ.-μέλη PALSO Β.Ε. θα παρακολουθήσουν τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 

  • Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας και Τεχνικές Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ξένης Γλώσσας για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς (No 1 & Νο 2).

 

  • DIGITAL NETWORKING & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ SOCIAL MEDIA

 

  • ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ Κ.Ξ.Γ. (Νο 1)

 

Μετά το πέρας των σεμιναρίων οι καταρτιζόμενοι θα επιδοτηθούν από τον ΟΑΕΔ και θα παραλάβουν βεβαίωση παρακολούθησης από το ΚΕΚ και τον σύλλογο PALSO Β.Ε.

Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Βόρειας Ελλάδας, σε συνεργασία με το πιστοποιημένο Κ.Ε.Κ. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ και με τη συμβολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών - PALSO, ξεκίνησε την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης των εργαζομένων σε Επιχειρήσεις μέλη του, τα οποία θα επιδοτηθούν από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1 – 25 του ΟΑΕΔ.

4 κύκλοι σεμιναρίων ΛΑΕΚ για την επιμόρφωση των εργαζόμενων (καθηγητών και διοικητικού προσωπικού) στα κέντρα ξένων γλωσσών μέλη - PALSO,  ξεκινούν στις 17 & 18.11.2014 και θα ολοκληρωθούν στις 1 & 6, & 19/12/2014.

Η κατάρτιση θα γίνει στα αντικείμενα της ειδικότητας των συμμετεχόντων, με βάση τις διαπιστωμένες ανάγκες του προσωπικού των Κέντρων Ξένων Γλωσσών.

 Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται με παράλληλες παρακολουθήσεις εισηγήσεων (40 ωρών) από τα πρώτα 4 γκρούπ των 22 εργαζόμενων, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η υλοποίηση 4 ακόμη γκρουπ σε Θεσσαλονίκη και Πέλλα.

Οι πρώτοι 80 εργαζόμενοι από 36 περίπου κ.ξ.γ.-μέλη PALSO Β.Ε. θα παρακολουθήσουν τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 

  • Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας και Τεχνικές Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ξένης Γλώσσας για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς (No 1 & Νο 2).

 

  • DIGITAL NETWORKING & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ SOCIAL MEDIA

 

  • ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ Κ.Ξ.Γ. (Νο 1)

 

Μετά το πέρας των σεμιναρίων οι καταρτιζόμενοι θα επιδοτηθούν από τον ΟΑΕΔ και θα παραλάβουν βεβαίωση παρακολούθησης από το ΚΕΚ και τον σύλλογο PALSO Β.Ε.