Νέα

2 Δεκ 2014

Χρόνος έκδοσης στοιχείων

Νόμος 4308/2014, άρθρο 13

 

Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης:

1) Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών, με την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας.

2) Σε περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής υπηρεσίας ή κατασκευής έργου, το παραστατικό της πώλησης εκδίδεται όταν μέρος της αμοιβής καθίσταται απαιτητό για το μέρος της υπηρεσίας ή του έργου που έχει ολοκληρωθεί και σε κάθε περίπτωση με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας ή του έργου.

 

Πηγή: ΟΕΝΕΤ