Νέα

6 Μαρ 2015

Φορολογικό & ασφαλιστικό ημερολόγιο

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

 

1)      2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015…  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 για Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων ανεξαρτήτως ΑΜΕ .

2)       20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015… Καταβολή αγγελιοσήμου στις διαφημίσεις

3)       31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015…Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 για Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων ανεξαρτήτως ΑΜΕ .