Νέα

12 Μαρ 2015

Ευνοϊκές αλλαγές

Ευνοϊκές αλλαγές Listening/Reading/Writing NOCN που θα ισχύσουν από την εξεταστική του Μαΐου 2015:

1. Reading/Listening - Οι ερωτήσεις θα είναι 3πλής και όχι 4πλής επιλογής ( abc και όχι abcd )

2. Reading/Listening - Ο αριθμός των ερωτήσεων θα είναι 31 και όχι 30. Ο υποψήφιος προκειμένου να επιτύχει χρειάζεται 51 %, επομένως η βάση παραμένει στις 16 σωστές απαντήσεις. Αυτό λειτουργεί θετικά για τους υποψηφίους που λαμβάνουν βαθμολογία οριακή στο 51% ως προς μια απάντηση ( με 15 λάθος απαντήσεις οι υποψήφιοι ήταν refer, ενώ τώρα με 15 λάθος απαντήσεις οι υποψήφοι θα είναι pass).

3. Writing : Οι υποψήφιοι στο Formal Writing Task θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 2 θέματα και να γράψουν το 1 απο τα 2 Formal Writing Tasks. Το Informal Writing Task παραμένει ως έχει.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ