Νέα

2 Απρ 2015

Πρόγραμμα Κατάρτισης

Για να δείτε τη δημοσίευση του προγράμματος πατήστε εδώ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΑΕΚ 1-25

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών σας ενημερώνει ότι ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Νομού Πιερίας προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα (ΛΑΕΚ 1-25, Έτους 2012) για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-25 άτομα (μαζί με τα υποκαταστήματα), για τους οποίους οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά 0,45%.

 

  1. Οι εργαζόμενοι θα επιδοτηθούν με 5 ευρώ για κάθε εκπαιδευτική ώρα (σύνολο 200€)
  2. Θα τους χορηγηθεί Πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος
  3. Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 40 ωρών
  4. Η παρακολούθηση των προγραμμάτων είναι υποχρεωτική

 

Τίτλος Προγραμμάτων: «Διδασκαλία ξένων γλωσσών σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες - Παραγωγή και χρήση βίντεο στην εκπαιδευτική διαδικασία»

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Τα παρακάτω δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν πρωτότυπα στα γραφεία του Συλλόγου (πάροδος Ι. Κοσμά 1 – 60100 – Κατερίνη έως 10 Μαρτίου 2013.

 

  1. Αίτηση Συμμετοχής
  2. Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης: (συμπληρώνεται με τα στοιχεία και την υπογραφή του εργοδότη, και την σφραγίδα της επιχείρησης)
  3. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας του καταρτιζόμενου
  4. Νόμιμο παραστατικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για τη διασταύρωση του ΑΦΜ του καταρτιζομένου
  5. Φωτοτυπία του εντύπου ΑΜΚΑ του καταρτιζόμενου
  6. Φωτοτυπία της σελίδας του Βιβλιαρίου Τραπέζης του καταρτιζόμενου, στην οποία να φαίνεται καθαρά ο αριθμός λογαριασμού του, ΙΒΑΝ (25 νούμερα)

 

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο τηλέφωνο: 2351031336