Νέα

5 Ιουν 2015

Υποβολή Τιμοκαταλόγων

Σύμφωνα με την Αγορανομική Διάταξη με αρ.πρωτ.Α4-587, 17/5/2010 πρέπει να υποβληθούν οι τιμοκατάλογοι  για το 2015-2016 έως το αργότερο 15/6/2015

 

Για όποιον επιθυμεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα της Γεν.Γραμματείας Εμπορίου η οποία περιλαμβάνει τη διάταξη και τη φόρμα παρακαλούμε μεταβείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

http://gge.gov.gr/?page_id=2768