Νέα

29 Ιουν 2015

Εξετάσεις PTE & NOCN

Εξεταστική περίοδος Δεκεμβρίου 2015

Οι εξετάσεις PTE και NOCN γραπτά και προφορικά θα διεξαχθούν 12 και 13 Δεκεμβρίου 2015

Αναλυτικό πρόγραμμα θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα.