Νέα

9 Ιουλ 2015

Ένας τρόπος αξιοποίησης των εκθέσεων

ΕΝΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Α1 ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (ΓΡΑΠΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ)

Τα δείγματα που επισυνάπτω  χρησιμοποιούνται στην τάξη. Σκοπός  των ασκήσεων είναι να κάνουν εξάσκηση οι σπουδαστές  στο λεξιλόγιο και στην δομή της γλώσσας που πρέπει να χρησιμοποιήσουν προκειμένου να εκπαιδευτούν στην παραγωγή γραπτού λόγου των εξετάσεων.

Αυτό που μπορεί να κάνει ο καθηγητής είναι να διδάξει το άγνωστο λεξιλόγιο αν υπάρχει με όποιο τρόπο διδάσκει συνήθως, χρησιμοποιώντας τις εικόνες.

Το αποτέλεσμα  είναι πολύ καλό ακόμα και για αδύνατους μαθητές.

Φανή Γούναρη-Λιανέρη

 

κάντε κλικ εδώ: A1