Νέα

20 Ιουλ 2015

Τι ισχύει σε Κύπρο, Ιταλία, και Γαλλία (μέλη Ε.Ε)

Στην Κύπρο, στην Ιταλία και στη Γαλλία οι υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης απαλλάσσονται από το ΦΠΑ

 

Κύπρος: Μεταβείτε εδώ

Γαλλία: Μεταβείτε εδώ

Ιταλία: Μεταβείτε εδώ