Νέα

21 Ιουλ 2015

Ενημέρωση για το θέμα της ένταξης

Ενημέρωση για το θέμα της ένταξης στο καθεστώς Φ.Π.Α.

Η ένταξη σε καθεστώς ΦΠΑ είναι υποχρεωτική, γίνεται μόνον από την Δ Ο Υ της κάθε επιχείρησης, έχει προθεσμία 10 ημερολογιακές (λήξη 26/07/2015) και επιβαρύνεται με πρόστιμο εκπροθέσμου 100 για κάθε περίπτωση.

  • Οι επιχειρήσεις έχουν διαφορετική προθεσμία ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων που κρατούν. Δηλαδή, για όσους έχουν γ! κατηγορίας βιβλία η πρώτη υποβολή περιοδικής ΦΠΑ πρέπει να γίνει έως το τέλος Αυγούστου για τον μήνα Ιούλιο. Ενώ, για όσους έχουν β! κατηγορίας βιβλία η πρώτη υποβολή του τριμήνου (Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος ) πρέπει να γίνει έως  το  τέλος Οκτωβρίου.
  • Το πρόστιμο εκπρόθεσμης ένταξης είναι 100,00  σε κάθε περίπτωση.
  • Αν καθυστερήσει όμως κάποιος να ενταχθεί, και περάσει και η ημερομηνία υποβολής της περιοδικής ΦΠΑ,  θα έχει στην συνέχεια, όχι μόνον το πρόστιμο της εκπρόθεσμης ένταξης, αλλά και το πρόστιμο της εκπρόθεσμης του ΦΠΑ.
  • Κάποιες από τις επιχειρήσεις έχουν ακόμα παλιούς ΚΑΔ, τους οποίους πρέπει να επικαιροποιήσουν παράλληλα με την ένταξή τους στον ΦΠΑ.

Μια εναλλακτική επίσης πρόταση θα ήταν, αν δεν γίνει αυτόματα η ένταξη, να δοθεί ΚΑΙ η παράταση ΚΑΙ να μπορεί η αλλαγή να γίνεται από τον κάθε επιχειρηματία μέσω TAXIS στις αλλαγές μητρώου.

 

Computax

Οικονομική Διεύθυνση - Αντιπρόεδρος

Σπανού Μιλένα

 

Σχόλιο Ομοσπονδίας: Έχει ζητηθεί εγγράφως στις 17/7/2015, η αυτόματη ένταξη των υπόχρεων στο καθεστώς ΦΠΑ. Η απόκριση από την αρμόδια υπηρεσία ήταν ότι δεν μπορούν να απαντήσουν γραπτώς και υπεύθυνα διότι δεν είχαν οδηγίες.  Πιθανολόγησαν ότι μπορεί να εφαρμοστεί όπως και στο νομικό κλάδο.