Νέα

22 Ιουλ 2015

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Προθεσμία για το ΦΠΑ

  • Με την αρχική διατύπωση του νόμου όπως ψηφίστηκε στις 15/7 η εφαρμογή του, δηλαδή η υποχρέωση της είσπραξης Φ.Π.Α. 23% από τον πελάτη ίσχυε από την επόμενη 16/7.  Με αυτή την αρχική διατύπωση η προθεσμία δήλωσης μεταβολής καθεστώτος (αυτό ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη αλλαγή) ήταν 10 ημέρες μετά, ήτοι 26/7 που επειδή συνέπιπτε  να είναι Κυριακή γινόταν Παρασκευή 24/7.

Σημείωση Ομοσπονδίας: Εξ'ου και η δική μας αρχική ανακοίνωση, διότι η ΠΟΛ 1160, 17/7/2015 περιήλθε σε γνώση μας μόλις πριν λίγες ώρες, παρά το γεγονός ότι σήμερα το πρωί επικοινωνήσαμε με τη  Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

 

  • Το Σάββατο 18/7 με την ΠΟΛ 1160, 17/7/2015, ΦΕΚ 84Α, προκειμένου να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις η ημερομηνία έναρξης ισχύος, δηλαδή η υποχρέωση να εισπράττουμε από τον πελάτη Φ.Π.Α. ορίστηκε η 20η/7.  Αρα με την εντός της αργίας του σαββατοκύριακου αυτή η αλλαγή μετέβαλε και τη λήξη προθεσμίας υποβολής της δήλωσης μεταβολής  κατά 10 ημέρες , δηλαδή την 29η/7.  Επισημαίνουμε ότι η ημερομηνία υποχρέωσης είσπραξης  Φ.Π.Α. ξεκινάει από τις 20/7.  Η καθυστέρηση δήλωσης της μεταβολής καθεστώτος της επιχείρησης επ ουδενί λόγο σημαίνει και μη υποχρέωση είσπραξης του Φ.Π.Α.