Νέα

31 Ιουλ 2015

Αναρτήθηκαν οι αναλυτικές βαθμολογίες LAAS

ΝΕΟ: Αναρτήθηκαν οι αναλυτικές βαθμολογίες LAAS

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα PTE & LAAS

Κάντε κλικ εδώ για οδηγίες ανάκτησης αποτελεσμάτων και αναλυτικών βαθμολογιών

Κάντε κλικ εδώ για επεξήγηση συμβόλων

Τα NOCN αποτελέσματα αναμένονται μέσα στην 1η εβδομάδα του Αυγούστου ± 1-2 μέρες

Τα αποτελέσματα NOCN  θα εμφανίζουν όχι πέρασε/ απέτυχε ανά μέρος εξέτασης αλλά ποσοστό επί τοις εκατό.  Θυμίζουμε ότι μεγαλύτερο ή ίσο του  ≥  51% δηλώνει επιτυχία (θα είναι πράσινο), ενώ μικρότερο του < 51% δηλώνει αποτυχία (θα είναι κόκκινο).