Νέα

7 Αυγ 2015

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα NOCN Μαΐου 2015

Θυμίζουμε ότι μεγαλύτερο ή ίσο του > 51% δηλώνει επιτυχία και είναι χρώμα πράσινο, ενώ μικρότερο του < 51% δηλώνει αποτυχία και είναι χρώμα κόκκινο. Επίσης το μπλε εικονίδιο δηλώνει απών/ούσα.

Αν δεν διακρίνονται καλά τα ποσοστά τα μεγαλώνετε με Ctrl  +   και με Ctrl  -  επανέρχονται πάλι στο αρχικό τους μέγεθος.