Νέα

13 Οκτ 2015

Σεμινάρια ΛΑΕΚ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΑΕΚ 1-25

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα (ΛΑΕΚ 1-25) για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-25 άτομα (μαζί με τα υποκαταστήματα), για τους οποίους οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά 0, 24%.

  • Οι εργαζόμενοι θα επιδοτηθούν με 5 ευρώ για κάθε εκπαιδευτική ώρα (σύνολο 160€)
  • Θα τους χορηγηθεί Πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος
  • Το κάθε πρόγραμμα είναι διάρκειας 32 ωρών
  • Η παρακολούθηση των προγραμμάτων είναι υποχρεωτική

 

ΘΕΜΑ

 

 

 

 

 

 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα παρακάτω δικαιολογητικά προμηθεύονται από τον σύλλογό μας

και θα πρέπει να προσκομιστούν ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ στα γραφεία Συλλόγου

 Βυζαντίου 12, 61100 Κιλκίς.

Τηλέφωνο: 2341020121
email: palsokil@otenet.gr

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
  2. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ του καταρτιζόμενου
  3. Νόμιμο παραστατικό της αρμόδιας ΔΟΥ για τη διασταύρωση του ΑΦΜ του καταρτιζόμενου
  4. Φωτοτυπία της σελίδας του Βιβλιαρίου Τραπέζης του καταρτιζόμενου, στην οποία να φαίνεται καθαρά ο αριθμός λογαριασμού του, ΙΒΑΝ