Νέα

6 Νοε 2015

Απάντηση Υπ.Οικονομικών

Για να δείτε την απάντηση του Υπ.Οικονομικών μεταβείτε εδώ

Σας ενημερώνουμε πως η τροπολογία που αναφέρεται στο σημείο 5 του ως άνω εγγράφου του Υπουργείου Οικονομικών (5. Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τροπολογία που έχει κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή, η προθεσμία για την έκδοση των συμπληρωματικών στοιχείων παρατείνεται έως και τις 23.11.2015 για αρχικά φορολογικά στοιχεία που δεν έχουν επιβαρυνθεί με ΦΠΑ....) έχει ήδη ψηφιστεί