Νέα

26 Ιουλ 2016

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα NOCN, LAAS

Κάντε κλικ εδώ για την επεξήγηση των συμβόλων των αποτελεσμάτων.

Κάντε κλικ εδώ για τις οδηγίες ανάκτησης αναλυτικών βαθμολογιών LAAS. Υπενθυμίζουμε πως οι αναλυτικές βαθμολογίες βρίσκονται στο προφίλ του λογαριασμού τους και μπορούν να ανακτήσουν μόνο οι ιδιοκτήτες κξγ καθώς και οι σύλλογοι PALSO (όχι οι μεμονωμένοι υποψήφιοι)

Τα αποτελέσματα NOCN εμφανίζουν όχι πέρασε/ απέτυχε ανά μέρος εξέτασης αλλά ποσοστό επί τοις εκατό. Θυμίζουμε ότι μεγαλύτερο ή ίσο του ≥ 51%
δηλώνει επιτυχία (θα είναι πράσινο), ενώ μικρότερο του < 51% δηλώνει αποτυχία (θα είναι κόκκινο).

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ