Νέα

2 Δεκ 2016

Αναρτήθηκαν τα δελτία συμμετοχής

Τα κξγ και οι σύλλογοι πρέπει να κάνετε είσοδο με το όνομα χρήστη - κωδικό πρόσβασης, να πάτε στο προφίλ σας, να τυπώσετε τα δελτία συμμετοχής για τις εξετάσεις Δεκεμβρίου 2016 και να τα μοιράσετε στους υποψηφίους σας μαζί με τις "οδηγίες προς τους υποψηφίους" όπου αναγράφεται και η διεύθυνση του εξεταστικού κέντρου.  Είναι ευκαιρία για όλα τα κξγ να ενημερώσουν τα προφίλ τους με τα σωστά στοιχεία.

Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι πρέπει να απευθυνθείτε στο τοπικό γραφείο PALSO όπου υποβάλατε την αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ