Νέα

17 Μαϊ 2016

Δεν είναι σύννομη η φοίτηση νηπίων

Σε περίπτωση που ο νομοθέτης θελήσει να επιτρέψει τη διδασκαλία ξένων γλωσσών στα νήπια από τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών θα πρέπει να το ρυθμίσει ειδικά.

 

Τη Γνωμοδότηση αυτή εξέδωσε ομόφωνα, το Γ τμήμα του Νομικού Συμβουλίου  του Κράτους, ύστερα από σχετικό ερώτημα του Υπουργείου Παιδείας.

Με αλλεπάλληλες επιστολές η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών προς την οικεία διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έθεσε το ζήτημα της φοίτησης νηπίων και προνηπίων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Η οικεία Διεύθυνση υπέβαλε προς το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ερώτημα και ζήτησε τη γνώμη του αν είναι επιτρεπτή η διδασκαλία ξένης γλώσσας σε νήπια στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με τα έγγραφά του υπ’ αριθμ. πρωτ. 7067/2005 και 4058/2010 με συνημμένο απόσπασμα πρακτικού του Τμήματος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πράξη 31/2010), απάντησε αρνητικά.

Η Διεύθυνση του Υπουργείου απέστειλε τις απαντήσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου προς την ως άνω Ομοσπονδία διευκρινίζοντας ότι η θέση του Υπουργείου είναι ότι από την κείμενη νομοθεσία δεν προκύπτει ότι τίθεται κατώτατο όριο ηλικίας για φοίτηση σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Ακολούθησαν και νεότερες επιστολές της Ομοσπονδίας στην υπηρεσία, καθώς και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 15707/43459/7-12-2012 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη.

Με δεδομένη τη διάσταση απόψεων επί του θέματος από τα συναρμόδια όργανα του Υπουργείου , υπεβλήθη νομίμως το ως άνω ερώτημα προς το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Πηγή: www.esos.gr

Για να δείτε το σκεπτικό της απόφασης μεταβείτε στον παρακάτω σύνδεσμο

http://www.esos.gr/arthra/44004/nsk-den-einai-synnomi-i-foitisi-nipion-kai-pronipion-se-kentra-xenon-glosson