Νέα

24 Μαϊ 2016

Γενικό Feedback σχετικά με το Writing Part

Αγαπητοί Συνεργάτες,

στα συνημμένα θα βρείτε Feedback από την εξεταστική 2015Β σχετικά με το Writing Part και εκθέσεις υποψηφίων με αναλυτική βαθμολογία. Παρακαλούμε προωθήστε τα άμεσα στους ενδιαφερόμενους.

feedback

resources/toolip/doc/2016/05/24/dt-b2.pdf

EAC C1

PD C1

resources/toolip/doc/2016/05/24/pp-b2.pdf

Με εκτίμηση,

ΑΛΕΚΑ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ESOLEXAMS

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

www.examsesol.gr

210-3300011