Νέα

2 Νοε 2016

Η ποιότητα PALSO

Αγαπητοί συνάδελφοι,

αποκτήσαμε πιστοποιητικό ότι σε θέματα:

  • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
  • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας)

Κάντε κλικ εδώ για το πιστοποιητικό

 

Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ.